بیمه درمان حوادث گروهی سامان

بیمه درمان حوادث سامان

بیمه درمان حوادث گزوهی سامان

بیمه عمر و حوادث گروهی

شرکت بیمه سامان مفتخر است که بیمه نامه عمر و حوادث گروهی را با شرایط و مزایای خاص در اختیار موسسات و شرکتها قرار دهد. امور رفاهی شرکتها می توانند با توجه به هزینه اندک این نوع بیمه ها، از مزایای ارزشمند آن جهت آرامش خاطر و رفاه کارکنان استفاده کنند. با استفاده از بیمه های عمر و حوادث گروهی، در صورت فوت به هر علت و یا وقوع حوادث گوناگون برای کارکنان، مبلغ سرمایه تعیین شده از طرف بیمه گذار در زمان انعقاد قرارداد و یا درصدی از آن (در زمان وقوع نقص عضو)، به وراث آنها پرداخت خواهد شد. * تعهدات شرکت بیمه سامان در این بیمه نامه شامل فوت به هر علت: نقص عضو، از کار افتادگی دائم به صورت کلی و جزئی ناشی از حادثه می باشد.
* نرخ حق بیمه در بیمه نامه عمر و حوادث گروهی پائین بوده و با حق بیمه اندک سرمایه فوت مناسبی برای مجموعه افراد تحت پوشش فراهم میگردد. بیمه حوادث گروهی با تخفیف قابل توجهی نسبت به بیمه های انفرادی قابل صدور است. بیمه عمر و حوادث گروهی در شرکت بیمه سامان جهت پوشش بیمه های عمر و حوادث کارکنان، موسسات، سازمان ها، شرکتها، کارخانجات، کارگاه ها و ... با شرایط زیر صادر میگردد:


الف: بیمه عمر گروهی (فوت به هر علت)

موضوع این بیمه نامه عبارت از پوشش فوت به هر علت اعم از حادثه و غیر حادثه بیمه شده با شرایط زیر می باشد:
- حداکثر سن در بیمه عمر گروهی 70سال تمام می باشد.
- نرخ حق بیمه براساس میانگین سنی گروه تعیین میگردد.


مزایای قرارداد بیمه عمر گروهی نسبت به بیمه عمر زمانی انفرادی

* پائین بودن نرخ حق بیمه بر اساس میانگین سنی نسبت به نرخ حق بیمه مشابه همان سن در انفرادی * یکسان بودن نرخ کلیه افراد * تقسیط حق بیمه سالانه * امکان افزایش و کاهش در گروه بیمه شدگان * عدم انجام آزمایشات پزشکی بیمه شدگان


ب: بیمه حوادث گروهی

موضوع این بیمه نامه عبارت از پوشش فوت و نقص عضو، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده، با شرایط زیر می باشد:
- حداکثر سن در بیمه حوادث گروهی 75سال است.
- پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه به صورت الحاقیه صادر میگردد و تعداد بیمه شدگان این الحاقیه می بایست مساوی تعداد بیمه شدگان پوشش فوت و نقض عضو و ازکار افتادگی باشد.
- تقسیط حق بیمه سالانه
- سرمایه هزینه پزشکی معادل 10درصد سرمایه فوت تعیین میگردد.
- نرخ حق بیمه بر اساس فعالیت شغلی بیمه گذار میباشد.


شرايط مشترک:

- سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یا ضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.
- جهت افراد از کار افتاده کامل و دائم بیمه نامه عمر و حوادث گروهی صادر نخواهد شد.
- حداقل تعداد بیمه نامه های عمر و حوادث گروهی 20نفر می باشد.
- در این نوع بیمه نامه می بایست حداقل 75درصد کل کارکنان بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرند.


جهت مشاوره و استعلام قیمت فرم زیر را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود